កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

ព័ត៌មាន
29-ឧសភា-2011 17:01:46

ដំណឹងល្្អសំរាប់អ្នកដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន​សូមចូលអាននៅទីនេះ
A good nEW for those who wish to work in janpan
www.facebook.com/groups/555389281265999/

 

    បញ្ចូលគណនីសមាជិក
     អ្នកប្រើប្រាស់
     ពាក្យសំងាត់
បញ្ចូល
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
ចុះឈ្មោះ
បង្ហាញការងារទាំងអស់ (0)
ផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម ឥតគិតថ្លៃ

គេហទំព័រដើមអំពីយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានសេវាកម្មគាំទ្រទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, I.G.ConsultantCo., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution