កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

សេវាកម្ម
16-កក្តដា-2011 13:19:50
 អំពីសេវាកម្មរបស់យើង

សេវាកម្មរបស់យើងបរិច្ចាកកម្លាំងកាយចិត្តជូន ទាំងនិយោជក និង​ និយោជិកដែលមានសម្ថភាព​សមនឹង លក្ខណៈចង់បាន​ តាមការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ។

សេវាកម្មឆាប់រហ័ស​ គួរអោយទុកចិត្តបាន​ ​និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ជានិច្ចកាលជាការយកចិត្តទុកដាក់​ មួយក្នុងចំណោមការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិ៍របស់យើង ដូចជា៖

·         បែបផែនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទទួលបានការអនុញ្ញាតពី​ ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

·         ការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដីការការងារដែលផ្តល់ជូនដោយប្រព័ន្ធឃោសនាផ្សេងៗ គឺធានាថាបេក្ខជនដែល ចំណានបំផុត​នឹងរកបានការងារដែលខ្លួនចង់បាន

·         ការពិនិត្យសំរាំងប្រមូលទិន្នន័យជីវប្រវត្តិរបស់បេក្ខជនទុកជាមុន

·       អន្តរកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយបេក្ខជន និង​ ការប្រឡងទាក់ទិននឹងពាណិជ្ជវិស័យ

·  ការជ្រើសរើសយោងតាមតម្រូវការការងារ គុណវុឌ្ឍិ ជំនាញ បទពិសោធការងារអតីតកាល វគ្គសិក្សា ឬ ការបណ្តុះបណ្តាលដែលបានចូលរួម និង ចំណង់ចំណូលចិត្ត ដោយប្រគល់ជូន បេក្ខជនណាដែលសម​នឹង​​ទទួលការងារតាមសមត្ថភាពខ្លួនបំផុត

· រៀបចំសម្ភាសបេក្ខជនដែលជាប់សំរាំងប្រសិនបើមានតម្រូវការចង់បានពីនិយោជក(អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនជានិច្ចកាលទទួលបានការស្វាគមន៍ការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើសម្ភាសបេក្ខជនដែល បានបំរុងជាប់សំរាំង)

·         ចំណែកឯយើងធានាថាបេក្ខជនដែលយើងសំរាំងទុកដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង​ ពិតជាសមតាមតម្រូវការ​ការងារដែលយើងចង់បាន

·         ធានាការពិនិត្យសុខភាពបេក្ខជននីមួយៗ ឬគ្រប់បេក្ខជនដែលជាប់សំរាំងតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត ។

    បញ្ចូលគណនីសមាជិក
     អ្នកប្រើប្រាស់
     ពាក្យសំងាត់
បញ្ចូល
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
ចុះឈ្មោះ
បង្ហាញការងារទាំងអស់ (0)
ផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម ឥតគិតថ្លៃ

គេហទំព័រដើមអំពីយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានសេវាកម្មគាំទ្រទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, I.G.ConsultantCo., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution