កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

ព៌ត័មាន​ទំនាក់ទំនង និង​ ផ្តល់មតិចូលរួម
អាស័យដ្ឋាន
 No 243-244, Street 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ទូរស័ព្ទ
(855) 23 966 168
អ៊ីម៉ែល
info@job-ig.com
ផែនទី
សូមផ្ញើមកកាន់យើងខ្ញុំ
* កម្មវត្ថុ:
* ឈ្មោះ:
* អ៊ីម៉ែល:
* សារ
 
  បញ្ចូន  
  បដិសេធ  
    បញ្ចូលគណនីសមាជិក
     អ្នកប្រើប្រាស់
     ពាក្យសំងាត់
បញ្ចូល
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
ចុះឈ្មោះ
បង្ហាញការងារទាំងអស់ (0)
ផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម ឥតគិតថ្លៃ

គេហទំព័រដើមអំពីយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានសេវាកម្មគាំទ្រទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, I.G.ConsultantCo., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution